Alla barn och ungdommar har rätt att växa
upp utan våld, missbruk och övergrepp!

Nyheter

Studieresa till Jordanien i april

En sista påminnelse om att det finns möjlighet att följa med p&ari... LÄS MER

Utveckling av föräldrastödsprogram i Halmstad

Strax före jul fick jag det glädjande beskedet att politikerna kommer at... LÄS MER

Barnperspektivet i fokus under våren

Eftersom återkopplingarna från pedagoger och kvinnor var så posi... LÄS MER

Stort tack till
Allmänna Arvsfonden,
Länsstyrelsen,
Brottsförebyggande Rådet
med flera...

Välkommen till Skruvprojektet


Skruvprojektet erbjuder föreläsningar, utbildningar, handledning och metodutveckling för skolor, frivilligorganisationer, myndigheter, företag och andra som är intresserade av att alla barn och ungdomar ska växa upp utan våld, missbruk och övergrepp.

Skruvprojektet vill sprida kunskap om hur segregerade, kollektivistiska och patriarkala miljöer påverkar barn och ungdomars identitetsutveckling. Det gör vi bland annat genom föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck, utanförskap och destruktiva subkulturer och dess kopplingar till integration, delaktighet och mänskliga rättigheter.

Skruvprojektet vill också minska fysiskt våld, sexuella trakasserier, skadegörelse, kriminalitet, rasism och mobbing i ungdomars olika miljöer. Det gör vi genom att erbjuda föreläsningar, utbildningar och handledning för skolpersonal och andra om den kunskap och erfarenhet vi skaffat oss från projektet ”Vägra våld i skolan” där vi träffat över 6000 elever på ett 40-tal olika skolor i Halland.

Skruvprojektet har inlett ett samarbete med flickskolan Satang Diabang i byn Kafoutine i Senegal för att öka kunskapen och kompetensen om olika kulturer, sedvänjor och traditioner samt hur man kan arbeta med frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet i ett globalt perspektiv.

Målgrupper för Skruvprojektets utbildningar, föreläsningar och handledningar är bland annat förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, polisen, räddningstjänsten, primärvården, socialtjänsten, kultur- och fritid, ungdomsmottagningar, arbetsförmedlingar, migrationsverket, studieförbund, företag och frivilligorganisationer.

Skruvprojektet nominerades i den svenska uttagningen till European Crime Prevention Award (ECPA) år 2007 på temat ”Våld i nära relationer”